Protetická stomatológia

Strata zubu alebo zubov predstavuje estetický, funkčný ale aj sociálny problém. Pri tomto type problému zohráva dôležitú úlohu protetická stomatológia, ktorá sa zaoberá prípadmi, keď sú zuby poškodené, zlomené alebo ak dôjde k strate jedného alebo viacerých zubov. Kvôli strate zubov susedné zuby menia polohu, čo často spôsobuje pacientovi problémy pri konzumácii ale aj pri rozprávaní. Preto je dôležité chýbajúce zuby, resp. celý chrup nahradiť a tým zlepšiť, alebo obnoviť žuvacie aj artikulačné schopnosti pacienta.

Tatry Dental
Protetická stomatológia

Strata zubu alebo zubov predstavuje estetický, funkčný ale aj sociálny problém. Pri tomto type problému zohráva dôležitú úlohu protetická stomatológia, ktorá sa zaoberá prípadmi, keď sú zuby poškodené, zlomené alebo ak dôjde k strate jedného alebo viacerých zubov. Kvôli strate zubov susedné zuby menia polohu, čo často spôsobuje pacientovi problémy pri konzumácii ale aj pri rozprávaní. Preto je dôležité chýbajúce zuby, resp. celý chrup nahradiť a tým zlepšiť, alebo obnoviť žuvacie aj artikulačné schopnosti pacienta.

 

Protetickú stomatológiu môžeme jednoducho rozdeliť do dvoch základných skupín na snímateľné zubné náhrady (čiastočne alebo úplne vyberateľné protézy) a fixné zubné náhrady (korunky, mostíky, fazety). 

Snímateľné náhrady

V prípadoch, keď nie je možné zhotoviť fixné náhrady ani zavedenie implantátov je nutné vyhotoviť snímateľnú protézu. Snímateľné náhrady sú v ústnej dutine pripevnené rôznymi kotviacimi systémami či plošnou adhéziou. Dôležité pri tomto ošetrení je dôkladná analýza, pri ktorej bude pacientovi navrhnuté optimálne riešenie. Nevýhodou je, že návyk na túto zubnú náhradu je dlhší a komplikovanejší, pacient často náhradu vníma ako cudzie teleso.

Vyplne inlaye, onlaye
Inlay a onlay možno zaradiť medzi výplne zuba. Tieto výplne nahrádzajú časti chýbajúcej zubnej korunky, s dôrazom na šetrnosť voči ostatným zubným tkanivám. Nie v každom prípade totiž poškodenie zuba treba riešiť celou korunkou. V situáciách tohto charakteru poslúži ako vhodná alternatíva jedna z týchto možností. Výplne môžu byť vyrobené z kompozitného materiálu podobne ako biela výplň, alebo z keramického materiálu, pričom sa často používajú aj ako náhrada amalgámových výplní pre prirodzenejší úsmev.


Korunky

V prípade rozsiahlejšieho poškodenia zuba sa na jeho rekonštrukciu používajú keramické korunky, pričom výsledkom má byť rekonštrukcia zuba do pôvodnej podoby. Voľba materiálu závisí od toho či sa korunkou bude ošetrovať jeden alebo viacero zubov. V prvej časti ošetrenia sa zub obrúsi a odoberú sa odtlačky. Následne, na základe odtlačkov, zubný technik zhotoví fixnú korunku, presne podľa potrieb pacienta.

Mostíky
Ak dôjde k strate viacerých zubov, je možné priestor chýbajúcich zubov vyplniť zubným mostíkom, avšak v tomto prípade je nutné obrúsiť susedné zuby (tzv. piliere), na ktoré sa mostík následne fixuje. Pred nasadením mostíka je potrebné zvážiť celkový stav pilierových zubov, aby zvýšenú záťaž zvládli. Po obrúsení susediacich zubov sa zhotovia odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví presnú náhradu.

Fazety
Ideálnym riešením na prekrytie estetickych nedostatkov predných zubov sú fazety. Používajú sa v prípade, že si pacient želá korigovať zmenu farby, tvaru alebo postavenia zubov. Výhodou faziet je nutnosť minimálneho zásahu do prednej plochy zuba.

Naši odborníci vám navrhnú najvhodnejšie riešenie a na základe odtlačkov pre Vás zhotovia potrebný prvok presne na mieru.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Vstupnú konzultáciu máte zadarmo.   

 

Kontaktujte nás

Poskytneme výnimočnú zubnú starostlivosť. Môžete sa rozhodnúť navštíviť konkretného zubára, alebo Vám pomožeme vybrať na základe Vaších potrieb.

+421 908 777 050
Napíšte nám
recepcia@tatrydental.sk
TATRY DENTAL CLINIC

Snažíme sa zabezpečiť, aby ste dostali to najlepšie ošetrenie.

Podtatranská 21, Poprad
Sociálne siete

Spojte sa s nami na sociálnych sietach, aby ste nepremeškali žiadnu novinku, alebo akciu.

Copyright 2022 by TATRY DENTAL CLINIC. All rights reserved.

Copyright 2022 by TATRY DENTAL CLINIC. All rights reserved.