Cenník úkonov
Cenník

Tatry Dental Clinic, s.r.o., Podtatranská 4931/21, 058 01 Poprad, IČO: 48 234 966, Prevádzka: Podtatranská 4931/21, 058 01 Poprad

Poskytujeme výnimočnú zubnú starostlivosť. Moderné vybavenie, najvyššie hygienické štandardy a najnovšie postupy.

  • Preventívna stomatológia
  • CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA
  • ZUBNÉ IMPLANTÁTY
  • KONZERVATÍVNA , ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
Komplexné vstupné vyšetrenie
20
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
Preventívna stomatologická prehliadka
0€
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
20
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie.
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta
20
Krátky administratívny výkon
10
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív
10
RTG snímka OPG
20
RTG snímka 3D
45
Skúška vitality zubov za 1 zub
5
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin
50
Odborná kozultácia
15
Cystektómia
90
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa
20
Jednoduchá nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba
50
Stredne komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba
70
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba
90
Drén
15
Hemiextrakcia
40
Ošetrenie a kontrola po zákrokudentoalveolárnej chirurgie, nadštand.
10
Šitie
10
Opakované ošetrenie alveolitídy
20
Výber stehov
10
Gingivektomia
25
Extrakcia osmičky horná
110
Extrakcia osmičky dolná
130
Implantologická konzultácia
0
Zavedenie zubného implantátu (štandard)
650
Zavedenie zubného implantátu (Straumann - SLActive)
950
Vhojovací valček
50
Korunka kovokeramická na implantát
450
Korunka zirkónkeramická na implantát
550
Fixná protéza na implantátoch
3160
Fixná konštrukcia na štyroch implantátoch (All on 4)
6100
Sinus Lift
700
Augmentácia kosti základná
250
PRF membrány a urýchlovače hojenia
100
Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedná plôška
45
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky
55
Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba
69
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška
49
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky
59
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba
70
INLAY
140
OVERLAY
200
SIC - jednoplôšková výplň zuba
39
SIC - dvojplôšková výplň zuba
55
SIC - trojplôšková výplň zuba
60
Rekonštrukcia zuba
70
Sklenený čáp
25
Detská plomba 1 plôška
50
Detská plomba 2 plôška
55
Detská plomba 3 plôška
60
Pečatenie zubov
20
Opätovné nacementovanie korunky
15
Stiahnutie korunky
15
Dlaha zo sklenených vlákien
15
Dočasné ošetrenie zubného kazu
15
Dočasné endodontické zaplnenie jednokoreňového zuba
15
ENDO 1
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň)
45
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba
40
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba
55
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba
69
ENDO 3
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitevne
40
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitivne
55
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne
85
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba
40
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba
65
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba
80
FotoSan Agent 1 kanálik
4
Komplexná dentálna hygiena
40
Zubný šperk
30
Bielenie zubov
150
Liečba citlivých krčkov - 3 zuby
20
Sklenený čap s modeláciou 1 člena
75
Kovokeramická korunka
250
Bezkovová keramická korunka
350
Zirkonová korunka
400
Dočasná korunka
25
Estetická keramická fazeta
350
Dočasna živicová fazeta
40
Čiastočne snímateľná náhrada
240
Celková snímateľná náhrada
399
Flexi protéza
449
Bugel protéza (skrytá protéza)
700
Skeletova protéza so zásuvným spojom
500
Spevňujúca dlaha
100
Oprava zubnej náhrady
50
Odtlačky
22
Odtlačky na dočasné korunky
17
Fluoridizačný náter
10
Kofferdam / OptraDam
12
Lokálna anestéza
10
Zvodová anestéza
15
Wax up 1 zub
5
X-TRA FIL
6
EVERX - POSTERIOR
6
TATRY DENTAL CLINIC

Snažíme sa zabezpečiť, aby ste dostali to najlepšie ošetrenie.

Podtatranská 21, Poprad
Sociálne siete

Spojte sa s nami na sociálnych sietach, aby ste nepremeškali žiadnu novinku, alebo akciu.

Copyright 2022 by TATRY DENTAL CLINIC. All rights reserved.

Copyright 2022 by TATRY DENTAL CLINIC. All rights reserved.